انجمن

اس ام اس با موضوع باران

دمش گرم ، باران را میگویم ، به شانه ام زد و گفت :

خسته شدی ، امروز تو استراحت کن ، من به جایت می بارم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

فصل باران است بارانی شویم / از درون جوشیم و طوفانی شویم

بوی خاک و بوی نمناک چمن / کیف دارد زیر باران تر شدن

در تمام قطره ها تکثیر شو / زیر باران خدا تطهیر شو

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تنها ادامه میدهم در زیر باران

حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم

میخواهم تنهایی ام را به رخ این هوای دو نفره بکشم

ببار باران من نه چتر دارم نه یار

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

با ابرها چه غصه‌ی پنهانی‌ست؟

این عصرِ چندشنبه‌ی بارانی‌ست؟

وقتی که می‌بُریم مدام از هم

این عشق نیست ، چاقوی زنجانی‌ست !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

حکمت باران در این ایام می دانی که چیست ؟

آب و جارو میشود بهر محرم کوچه ها . . .

السلام علیک یا اباعبدالله

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

سر زد به دل دوباره غم کودکانه ای

آهسته می تراود از این غم ، ترانه ای

باران شبیه کودکی ام پشت شیشه هاست

دارم هوای گریه ، خدایا ، بهانه ای

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به باران دل نبند

که هر چهار فصل دیوانه‌ات خواهد کرد

اگر ببارد ، از شوق

اگر نبارد ، از دل‌تنگی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم

از تمام زمین یک خیابان را

و از تمام تو

یک دست که قفل شود در دست من

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“پاییز” مرا عاشق میکند

“باران” عاشق تر

حالا تو بگو

این “باران پاییزی” با من چه میکند . . . ؟

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ترنم باران را نصار چشمانت میکنم نازنینم

تا شبنمی شود بر سرخی گونه هایت

و داغی بوسه ام را به پیشانی ات به یادگار میگذارم و دست نوازشم را

به موهایت هدیه میکنم ، که تا عمر داری مرا از خاطر نبری

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

باران میبارد ، به حرمت کداممان نمیدانم

من همین قدرمیدانم ، باران صدای پای اجابت است

خدا با همه جبروتش ، دارد ناز میخرد ، نیاز کن

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

میگویند باران که ببارد ، بوی خاک بلند می شود

پس چرا اینجا ، باران که می بارد

عطر خاطره ها می پیچد ؟

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

باران که میبارد

دلم برایت تنگ تر می شود

راه می افـتم

بدون ِ چتر ، من بـغض می کنم ، آسمان گریه

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

باران که می زند ، هـمه چیز تازه می شود

حتّی داغِ نبودن ِ تو

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دیشب که باران آمد ، میخواستم سراغت را بگیرم

اما خوب میدانستم ، این بار هم که پیدایت کنم ، باز زیر چتر دیگرانی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

باران همیشه می بارد ، اما مردم ستاره را بیشتر دوست دارند

نامردیست آن همه اشک را به یک چشمک فروختن

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

مثل باران های بی اجازه

وقت و بی وقت

درهوایم پراکنده ای

و من

بی هوا

ناگهان خیسم از تو !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

حسن باران این است ، که تبسّم دارد

گرد غم از همه چیز ، از همه جا می گیرد

همه جا بر همه کَس می بارد

و تعلق دارد به جهانی از عشق

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

باران که می بارد تمام کوچه های شهر پر از فریاد من است

که می گویم : من تنها نیستم ، تنها منتظرم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دیـر آمدی بـاران

دیـــــر

من در جــایـــی

در حجـــم نبــودن کســی خشکیـــدم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

بغض هایم را به آسمان ، سپرده ام

خدا به خیر کند باران امشب را

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

پنجره ی باران خورده ات را باز کن

چند سطر پس از باران

چشمهایم را ببین که هوایت دیوانه شان کرده

دلم برایت تنگ است

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد

ولی باران نمیدانند که من دریایی از دردم

به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ میگریم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اندکی عاشقانه تر زیر این باران بمان

ابر را بوسیده ام تا بوسه بارانت کند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

بغضهای مرطوب مرا باور کن ، این باران نیست که میبارد

صدای خسته ی قلب من است ، که از چشمان آسمان بیرون میریزد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آهای تو

توی این روزهای بارونی ، فکری به حال جای خالیت کردی !؟

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

پارسال با او در زیر باران راه می رفتم

امسال راه رفتن او را با دیگری در زیر باران اشکهایم دیدم

شاید باران پارسال اشکهای فرد دیگری بود

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

مثل باران چشمهایت دیدنی است ٬ شهر خاموش نگاهت دیدنی است

زندگانی معنی لبخند توست ٬ خنده هایت بی نهایت دیدنی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اگر میدونستی چقدر دوستت دارم

برای اومدنت بارون رو بهانه نمیکردی ، رنگین کمان من

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

نمک روی زخم است

بارانی که بی تو می بارد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

صدای باران می آید

دلم جایی تنگ است

تو گریستی یا من ؟ نمیدانم

شاید هم هر دوی ما

من برای او ، و او برای دیگری

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

این هوای خوب بارانی ، حال خوب می خواهد

ولی حیف ، تو اینجا نیستی و باران بی تو

یعنی سوزاندن تن سیگار

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

باران که می بارد ، دلت را محکم بچسب

زیر باران ، دل به اشاره ای می رود

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

شبهای مهتابی با این که تاریکند ، روشن اند

و شبهای ابری با این که دلگیرند ، دست و دلباز

“چون در نهایت می بارند”

و وقتی که میبارند “سخاوتمندانه” می بارند!

برای همه “یکسان، “بدون چشم داشت” و “پاک”

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

چه باران ببارد چه نبارد

چه پاییز باشد چه نباشد

چه به روی خود بیاورم چه نیاورم

جای تو همیشه اینجا خالیست

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

در حسرت موجم ، باران کفافم نیست

درمان درد من ، باران ِ نم نم نیست

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

باران که ببارد

چتر هم که باشد

اگر قرار به خیس شدن باشد

خیالت خیس می شود

بهمین سادگی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

باران ، یا دوشِ آب ، چه فرقی می‌کند ؟

وقتی عاشقی ، زیرِ هیچ‌کدام ، آواز نخواند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

کاش وقتی آسمان بارانی است ، چشم را با اشک باران تر کنیم

کاش وقتی که تنها میشویم ، لحظه ای را یاد یکدیگر کنیم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی

پس لااقل باران را بهانه کن ، دارد باران می آید

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

هنوز روزای بارون به یادت ابر میچینم

با رویای تو درگیرم ، چشاتو خواب میبنم

هنوز این لحظه ی بی تو ، به بد حالی گرفتارم

نمیبینی مه از عکست چشامو بر نیمدارم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

باران که بیاید ، از من جای کفشی باقی خواهد ماند

و از تو مشتی خاطره ی باران خورده

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تلنگر کوچکی است

بــــــــــــاران

وقتی فراموش می کنیم

آسمان کجاست

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

شیشه پنجره را باران شست

از دل من اما ،

چه کسی نقش تو را خواهد شست؟

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

گاه می اندیشم

چندان هم مهم نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم

همین مرا بس که کوچه ای باشد و باران

و خدایی که زلال تر از باران است

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

باز باران ، بی طراوت ، کو ترانه !؟

سوگواریست ، رنگ غصه ، خیسی غم

می خورد بر بام خانه ، طعم ماتم

یاد می آرم که غصه ، قصه را می کرد کابوس

بوسه می زد بر دو چشمم گریه با لبهای خیسش

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

باز باران آمد

از هوا یا ز دو چشم خیسم؟

نیک بنگر!

چه تفاوت دارد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

خدا ابر رو به گریه میاره تا گلها بخندن

پس هر وقت بارون آمد یادت نره بخندی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

علم ثابت کرده که شکر در آب حل میشه

پس هیچ وقت زیر بارون نرو ، چون شیرین ترین دوستم را از دست می دم !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

باران که می بارد تو در راهی از دشت شب تا باغ ِ بیداری

از عطر عشق و آشتی لبریز با ابر و آب و آسمان جاری

تا عطرِ آهنگ تو می رقصد ، تا شعر باران تو می گیرد

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

قطره بارون ممکنه کوچک دیده بشه ٬ اما یک گل تشنه ٬ همیشه منتظر باریدنشه

یک اس ام اس ممکنه ساده برسه ٬ اما قلب فرستندش خیلی به یادته

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

صدای باران زیباترین ترانه خداست که طنینش زندگی را برای ما تکرار می کند

نکند فقط به گل آلودگی کفشهایمان بیندیشیم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

چه سنگین گذشت عصر بارانی ام

گویی نوازش نمی کرد ، باران صورتم را

گریه ام ، فریادم ، تنها سکوتی بود

تا حرفهایم

در بستری از بغض بخوابند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

بارون که میبارد باز با ترانه یا باز بی ترانه

من عاشق تر گریه میکنم و رو به آسمان فریاد میزنم

دوستت دارم

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

بارون و دوست دارم هنوز / چون تو رو یادم میاره

حس می کنم پیشه منی / وقتی که بارون می باره

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

بارون بهونه است ، اسمون نمی تونه اشکاشو نگه داره

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

با رفیقت مثل چتر رفتار نکن

که هر وقت بارون بند اومد ، فراموشش کنی

 

منبع: راد اس ام اس

دانـــــلود

  • - بازدید: 169

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی و تبلیغات

خرید vpn خرید kerio خرید vpn