document.write('');

جملات جالب و آموزنده

بدون دیدگاه

amoozande1_Haftegy.ir

سه چیز مهم !
سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم
سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال
از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن
سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر
اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم
سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوست خوب

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

وقتی راه رفتن آموختی، دویدن بیاموز
و دویدن که آموختی ، پرواز را

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

راه رفتن بیاموز، زیرا راه هایی که می روی جزیی از تو می شود و سرزمین هایی که می پیمایی بر مساحت تو اضافه می کند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دویدن بیاموز ، چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زودباشی، دیر

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

و پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از زمین جدا باشی، برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

من راه رفتن را از یک سنگ آموختم ، دویدن را از یک کرم خاکی و پرواز را از یک درخت

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

بادها از رفتن به من چیزی نگفتند، زیرا آنقدر در حرکت بودند که رفتن را نمی شناختند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

پلنگان، دویدن را یادم ندادند زیرا آنقدر دویده بودند که دویدن را از یاد برده بودند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

پرندگان نیز پرواز را به من نیاموختند، زیرا چنان در پرواز خود غرق بودند که آن را به فراموشی سپرده بودند

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اما سنگی که درد سکون را کشیده بود، رفتن را می شناخت
کرمی که در اشتیاق دویدن سوخته بود، دویدن را می فهمید
و درختی که پاهایش در گل بود، از پرواز بسیار می دانست

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آنها از حسرت به درد رسیده بودند و از درد به اشتیاق و از اشتیاق به معرفت

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

و کمال معرفت آن است که
خودت را باور داشته باشی

 

منبع: پی سی دیتا

دانـــــلود

  • - بازدید: 727

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

فیلتر شکن خرید کریو