انجمن

جوک های باحال و خنده دار (45)

ﯾﻪ ﺟﻮﺭﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻭﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺎﺭ ﻣﯿﮕﻦ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮑﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻭﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺫﺭﺕ ﺷﻠﻮﺍﺭﮎ ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﻦ !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

از یارو میپرسن :شما به اون حشره چی میگید که زرده روی گل میشینه شهدشو میگیره عسل درست میکنه میده ما بخوریم؟

یارو میگه: ما بهش میگیم خسته نباشی حشره

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اون قدر خیارو کلفت پوست میکنم که آخرش یاد و خاطرش واسم میمونه

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

یه بار رفتم خونه دوستم ، دوستم عربده زد :

مامان ناهار چی داریم؟ مامانشم عربده زد : دسته خر 😐

دوستم عربده زد : مامان ادب داشته باش ، مهمون داریم

مامانش عربده زد : سلام ، قیمه !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺷﯿﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻫﻮﯾﯽ ﺩﻭﯾﺪ

ﺁﻫﻮ ﺩﻭﯾﺪ ﻭ ﺩﻭﯾﺪ ﺳﭙﺲ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ ﮔﻔﺖ :

ﺑﺲ ﺍﺳﺖ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﯽ ، ﻫﻤﺶ ﺷﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ، ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻦ

ﻫﯿﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﻓﺮﺩﺍﺵ ﺷﯿﺮﻭ ﺩﯾﺪﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﮐﺎﺭﺕ ﺷﺎﺭﮊ ﻣﯿﺨﺮﻩ !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ﺗﺎﺯﮔﯿﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ نمیشم

ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺧﺮ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﻣﺮﺩﻩ !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دقت کردین !؟

قصه‌ها واسه ” بیدار کردن ” آدما نوشته شده

اما ما واسه ” خوابیدن ” ازشون استفاده می‌کنیم !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

الان بچه هفت ساله تخت 2نفره داره

زمان ما، میذاشتن ما رو پاهاشون به حالت سانتریفوژ اینقد تکون میدادن

تا پلاسمای خونمون جدا میشد میخوابیدیم !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ظهر سوار تاکسی بودم بعد راننده با ماشین پشتی دعواش شد

پیاده شد گفت : من اینجا وایسادم و وای خواهم ساد!

طبق آخرین اخبار رسیده تمامی اساتید ادبیات به صورت دسته جمعی خودکشی کردن .

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ﺷﻌﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ ﺩﺍﺭﻩ واسه تسکینِ درد آدم

بعضی از آدما ندارن 😐

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

رابطه های امروزی

نخواستن همدیگه نیست

خواستن یکی دیگه ست !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ﻗﺒﻼ ﻓﻜﺮ ﻣﯿﻜﺮدم روزﻫﺎم ﻫﻤﺶ ﺗﻜﺮاری ﺷﺪﻩ

وﻟﻲ اﻻن دﯾﮕﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻓﻜﺮ ﻧﻤﯿﻜﻨﻢ!

اﻻن دﯾﮕﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ

ﻻﻣﺼﺐ روزﻫﺎم ﻫﻤﺶ ﻛﭙی – ﭘﯿﺴﺖ ﻣﯿﺸﻪ !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دیروز دختر خالم گوشی جدید خریده

sms داده اگه گفتی من کیم !؟

خدایا من سرمو کجا بکوبم ؟؟

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

واحدهای پولی ایران :

ریال ، تومان ، چسب زخم ، رنگارنگ ، آدامس شیک و خورده ندارم !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

به همون نسبت که پدرا سعی میکنن کولرو خاموش کنن

مادرا سعی میکنن در اتاق بچه ها رو باز بذارن !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺎﺷﻪ

ﺍﺧﻼﻗﺶ ﺑﺎ ﻟﻮﺍﺷک ﭘﺎﺳﺘیل ﻮ ﺍﺳﻤﺎﺭﺗﯿﺰ ﻭ ﺁﻟﻮﭼﻪ و آﻟﻮ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻪ !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

جوک های باحال

یا علی گفتیم میزو بلند کنیم

اشتباهی عشق آغاز شد !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اینکه پسرا مشکل “چی بپوشم؟” ندارن

ربطی به ژنتیک و … نداره

کلا یه دست لباس تمیز بیشتر ندارن !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ﺩﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺩﻡ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮین ها هستن :

ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯽ ﻣﯿﺨﻮﺭﻥ ﭼﺎﻕ ﻧﻤﯿﺸﻦ

ﻭ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺮﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﺭﻭ ﺑﺎﻟﺶ ﺧﻮﺍﺑﺸﻮﻥ ﻣﯿﺒﺮﻩ !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اگر فکر میکنید با یک لبخند میتونید کسی رو خوشحال کنید

ازش دریغ کنید بزارید دهنش سرویس بشه !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

گاهی مجبورین با بعضیا موافقت کنین

فقط به خاطر اینکه خفه شن !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

آخرش هم نفهمیدیم

به کسی که داره میاد باید گفت

“خوش آمدید”

یا به کسی که داره میره !؟

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

یه ﺷﻐﻞ ﻭﺍﺳﻪ ﺁﯾﻨﺪﻡ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻭ ﭘﺮ ﺳﻮﺩ

ﮐﻨﺎﺭ ﯾﻪ ﺑﻼﻝ ﻓﺮﻭﺵ ﻭﺍﯾﻤﯿﺴﻢ

ﻧﺦ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﯿﻔﺮﻭﺷﻢ!

ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﮑﻦ ، ﮐﻠﯽ ﭘﻮﻝ ﺗﻮﺷﻪ !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

زمانی اون چیزی که آرزومون بوده رو به دست میاریم

که دیگه آرزومون نیست !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

وقتی بچه بودم ، سرم میخورد به دیوار

برای اینکه گریه نکنم مامانم دیوارو میکشت

:‌|

سر منم سریع خوب میشد

یه همچین بچه ی اسکلی بودم !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

کیلو کیلو آلبالو و آناناس و هلو و پرتقال تو یخچال باشه نمیخورین

اما یه رانی که میخری گیر میدی به اون تیکه میوه که تهش مونده

دلت میخواد با کلید درش بیاری !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

فقیر تر از اون گلفروش منم که پول ندارم ازش گل بخرم 😐

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

کسانی که روزی هزار بار آرزوی مرگ می کنند

بیشتر از سایرین عمر می کنند !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

تعطیلات تابستان را چگونه گذرانده اید ؟

-ما نگذراندیم ، خودش گذشت .

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ “ﻫﺎ” ﺩﺭ ﺷﯿﺮﺍﺯ

ﻫﺎ = ﺧُﺐ

ﻫﺎ = ﺑﻠﻪ

ﻫﺎ = ﭼﯿﭽﯽ ﻣﯿﮕﯽ ؟

ﻫﺎ … = ﺑﺮﻭ ﺧﻮﺩﺗﯽ !!

ﻫﺎ ﻫﺎ = ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺣﺮﻑ

ﻫﺎ = ﭘﺴﻨﺪﯾﺪﻥ

ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻪ = ﺑﯿﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﯿﺎﻡ !

ﻫﺎﺁ = ﺷﺎﺥ ﻭ ﺷﻮﻧﻪ ﮐﺸﯿﺪﻥ

ﻫﺎﺍ = ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ

ﻫﺎ ؟ = ﺗﻌﺠﺐ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

این ماجرا کاملا واقعی است! :

گفتم : مادر!

گفت : جانم!

گفتم : درد دارم!

گفت : بجانم!

گفتم : خسته ام!

گفت : پریشانم!

گفتم : گرسنه ام!

گفت : بخور از سهم نانم!

گفتم : کجا بخوابم!

گفت : روى چشمانم!

گفتم : پارچ آب برگشت رو فرش!

گفت : اى خدا ذلیلت کنه ، بمیرى راحت بشم از دست !

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

دغدغه دخترا…
ﻭﺍﯼ ﺣﺎﻻ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﻢ ﺑﺎ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻦ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷﻢ؟ 😀

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

احوال پرسی دو کارگر پاکستانی با هم :
اولی : خسته نباشی
دومی : منفجر نباشی

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

اولین سوال یک شیرازی از یک مخترع:

کاکو چیطو حوصلت شد؟!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

يه گاز به سيب بزنيد ؛ يه گاز به خيار …
.
.
.
.
خدايي تست كنيد مزۀ عروسی ميده

 

منبع: راد اس ام اس 

دانـــــلود

  • - بازدید: 551

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پشتیبانی و تبلیغات

خرید vpn خرید kerio خرید vpn